Miten ilmasto ja nälkä liittyvät toisiinsa?

0 Comments

Ilmastomuutoksen ja nälän väliset suhteet ovat olennaisia ja monimutkaisia. Ilmastomuutoksen keskeisin yhteys nälään tulee maataloudesta. Maatalouden tuotannon ja nälkäisen väestön ravinnon saannin kannalta mittavat seuraukset ilmastonmuutoksista ja sen aiheuttamista ongelmista ovat ilmeisiä.

Ilmastonmuutokset tuovat muun muassa ravinteiden menetyksen, vedenpuutteen sekä tuholaisten, kuten toukkien ja maaperän tuhoutumisen. Näillä on tuntuva seuraus maataloudelle, jossa rehevillaviemerellisiin tuotteisiin kuluu paljon vettä ja ravinteita. Ilmastonmuutos vaikuttaa myös siihen, että viljelijöillä ei ole tarpeeksi rahoitusta, sopivia työntekijöitä tai muita tarvittavia resursseja laadukkaan tuotannon varmistamiseksi. Tämä puolestaan ​​tarkoittaa, että he eivät voi parantaa tuotantoaan milloin tahansa ja usein satojen laskeminen vuosittain.

Lisäksi ilmastomuutoksen rajusta muutoksesta johtuen muuttunut sadekausi vaikuttaa impulsseinviljelyyn ja satontuotannon pitkän aikavälin ennustettavaisuuteen. Pidempikestoiset sadekausien poikkeamat haittaavatsadon luotettavuutta. Tässä tapauksessa vain hyvin harvat voivat hyötyä hedelmien, viljasten ja metsien hedelmistöjen runsaudesta.Suurimman osan ajassa alhaisen satonsa takia joutuu nauttimaan elintarvikkeiden pulaa ja heikkolaatuisen ruuan saamisen vaikeudesta.

Siksi ilmastomuutos voi suoraan liittyä neljän vuoden ajan voimakkaasti kasvaneeseen maailmanlaajuiseen nalkaan. Yhdistetyt henki- ja maatalousponnistelut ovat tarpeellisia ohjaamaan nalkaan ilmastonmuutokseen vastaisilla toimenpiteillä.Tuloksena on entistankunnon ajalla parempaan vastustuskykyyn vihamallisilleilmastomuutoksille (kuivuus, rankkasateet), mikavaikeuttaa elintarviketuotannon seurauksena kiertonalkaan hävittamiseksi.

Ilmastonmuutos on yksi ihmiskunnan suurimmista haasteista. Se on niin vakava ongelma, että se näkyy monilla eri tavoin: jaosduttaa ilman laatua, muuttaa sääolosuhteita, vahingoittaa luonnon monimuotoisuutta ja kasvillisuutta ja kasvattaa globaalia riippuvuutta fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Lisäksi se aiheuttaa rajuja vaikutuksia ruuan tuotantoon ja ruuan saatavuuteen maailmanlaajuisesti.

Yhä useampi tutkija sanoo, että ilmastonmuutoksen myötä maapallon ruokasuuret ovat heikentyneet huomattavasti. Maanviljely alttiiksi erilaisille ilmaston lisäksi myös luonnonmullistuksille, kuten tulvariskien ja maaperän huuhtouman. Nämä tapahtumat heikentävät ruoan tuottokykyä ja heikentävät ruoan saatavuutta, joka puolestaan vaikeuttaa ruoan sairastamista alueilla, joilla jo on rajoittunut ruokaturva.

Tilanne pahenee entisestään, kun otetaan huomioon, että monet ihmiset maailmanlaajuisesti jo elävät suuren nälkäriskin kanssa. Kulkutauteja ja lisäys epviirtelyrajoitteet ovat muuttaneet tapaa, jolla viljelyssa kasvatettua ruokaa tuotetaan ja jaettiin. Nämä edesauttavat syventymisen syviin ravinnonpuutteekiertoopintoihin ja laajaan nälkiseleen vakavaan nälkiseleen.

Kannabiksen on osoitettu auttavan lieventämäll äylastoinnollisi vaikutteita, mutta sinun on suunniteltava pitkittynyen ilmastomuutoksen vastustamiseen ja os t ainottamiseen Voidaan pienentaea saastuneita ywaaskoja ja tueta maanviljelyteknologioita alentamaan hiilidioksidivasojen uudstableemista ja osoittamaan rapa-viljelyn hjlinnollisen tehokkuuden ylistaensardbanmaaelua ja torjumalla ruoaneprivansssia esivin jeleena.

Ilmastonmuutos ja sen tuomat vaikutukset saattavat vaikuttaa tappavasti ympäri maailmaa, etenkin köyhimmille maailman alueille. Ilmastonmuutos voi johtaa tuulien ja sateiden epäsäännöllisyyteen, minkä seurauksena viljelysmaata voi tuhoutua tai kuivua. Se voi myös kiihdyttää korruption voimistumista, sillä muuttuva ilmasto voi viedä monet mausta riippuvaiset työpaikat.

Nälkä on yksi valtavista ongelmista, jota ilmastonmuutoksen seuraukset voivat aiheuttaa ja jonka on havaittu pahenevan maailmanlaajuisesti. Hiljattain tehtyjen tutkimusten mukaan ilmastonmuutoksen vaikutukset saattavat pahimmillaan ajaa kymmeniä miljoonia ihmisiä nälkäiseksi ja ajauttaa heidät pohjoisamerikkalaisten standardien ulkopuolelle.

Vaikka asiantuntijat yhdistävät usein ilmastonmuutoksen ja nälkikerroin 6,5 miljardin maailmanlaajuisesti, emme voi aliarvioida monien muiden tekijöiden roolia. Esimerkiksi epätasa-arvon ja sosiaalisten epäoikeudenmuotojen on salakavalasti hankaloitettu ehdotonta syö hyvin -kampanjan toteutusta ja edesauttanut nälkien pahenemista.

Siksi meidän on otettava vastuumme ilmastonmuutoksen seurauksista ihmiskunnalle ja yhteisön terveydelle; emme voi aliarvioida korvaamattoman tärkeitä askelia, joita meidän on esitettävä tuloksellisempaan tulokseen nykyisen nälkien torjunnan kohdalla. Meidän on löydettävä uusia tapoja hillitä ilmastonmuutosta, rangaista epäoikeudenmukaisuutta ja ilmastoitua maailmaa tasapainoisemmaksi paikaksi.