Maailmassa on nälkäisiä lapsia ja aikuisia

0 Comments

Maailmalla on paljon nälkäisiä lapsia ja aikuisia. Kyse ei ole pelkästään kehitysmaista, vaan myös monissa muissa maissa vallitsee nälkä ja köyhyys. On surullista, että meidän maailmassa tuhannet ihmiset kokevat nälkää ja kurjuutta joka päivä. Se, että monet lapset ja aikuiset elävät nälkään ja kurjuuteen, on vaikuttavaa. Se tarkoittaa, että heidän ravintonsa on heikkoa tai heillä […]


Nälkä on erittäin vakava ongelma maailmassa

0 Comments

Maailmassa on arvioitu olevan yli 800 miljoonaa nälkäistä ihmistä. Nälkä on yksi suurimmista maailmanlaajuisista ongelmista ja sitä esiintyy kaikkialla, etenkin kehittyvissä maissa. Monet ihmiset aliarvioivat nälkäkuoleman todellista mittakaavaa ja sen syitä maailmanlaajuisesti. Yksi suurimmista ongelmista on se, että monilla alueilla työvoiman saatavuus vaihtelee ja niillä alueilla, joilla työvoimaa ei ole, ruoka-aineiden tuotanto kärsii. Tämä on […]


Miten ilmasto ja nälkä liittyvät toisiinsa?

0 Comments

Ilmastomuutoksen ja nälän väliset suhteet ovat olennaisia ja monimutkaisia. Ilmastomuutoksen keskeisin yhteys nälään tulee maataloudesta. Maatalouden tuotannon ja nälkäisen väestön ravinnon saannin kannalta mittavat seuraukset ilmastonmuutoksista ja sen aiheuttamista ongelmista ovat ilmeisiä. Ilmastonmuutokset tuovat muun muassa ravinteiden menetyksen, vedenpuutteen sekä tuholaisten, kuten toukkien ja maaperän tuhoutumisen. Näillä on tuntuva seuraus maataloudelle, jossa rehevillaviemerellisiin tuotteisiin kuluu […]